Soldier Books logó - Joe Soldier író

ÁSZF

A GESZTENYE KFT Webáruházában (soldierbooks.com) a megrendelés kizárólag az áruházon keresztül történő, elektronikusan leadott megrendelés útján valósulhat meg a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon.
A vásárlás regisztrációhoz kötött.


A webáruházba történő regisztrációval a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat” feltételeit megismerte és azokat magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

Amennyiben Vásárló regisztrál a Webáruházba, jogosult a Gesztenye Kft-nél nyilvántartott adatait a Gesztenye Kft-nek küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Gesztenye Kft köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.


A törlést követően a Vásárlói adatok visszaállítására nincs lehetőség.

Vásárlói regisztráció esetén a Vásárlónak a regisztráció elküldésekor lehetősége van feliratkozni a Webáruház hírlevelére, a regisztráció nem jelent automatikus feliratkozást. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél végén található “leiratkozás” hivatkozásra történő kattintással lehetséges.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK
A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetők és vásárolhatók meg. A
Webáruházban az árak forintban értendők. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A vételár tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót. A termékek vételára a postaköltséget/futár díját nem tartalmazza.

Gesztenye Kft fenntartja az árváltoztatás jogát, mely a közlés pillanatában lép hatályba. A megváltozott termék ár nem vonatkozik a már megrendelt termékekre.
Amennyiben a Gesztenye Kft hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves – például a termék közismert árától nagymértékben eltérő összeg esetén – úgy a Gesztenye Kft nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét.

Ennek ismeretében Vásárló jogosult vásárlási szándékától elállni. A termék képére (vagy a felugró kisablakra) kattintva a termék oldalára jut a Vásárló, ahol bővebb információt talál az adott termékről.


A RENDELÉS MENETE
A termékek (nyomtatott könyvek, e-könyvek) vásárlása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a
soldierbooks.com webáruházból. A Gesztenye Kft nem fogadja el az egyéb módon (pl.: levél, elektronikus levél, telefon, stb…) leadott megrendeléseket. A Vásárló a megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap a vásárlás során megadott elektronikus címére. E-könyvek vásárlása esetén, kézhezvételi időpont az elektronikus file letöltésének ideje.

FIZETÉSI MÓDOK
A termékek ellenértékét Vásárló az alábbi módokon egyenlítheti ki:

 1. Banki átutalással a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően, az alábbiak szerint:
  Vásárló a megrendelését követően, a visszaigazoló elektronikus levélben megtalálja az utaláshoz szükséges adatokat (Rendelésszám, Bankszámlaszám, Rendelés végösszege).
  Kedvezményezett: Gesztenye Kft
  Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt
  Bankszámlaszám: 12050002-01719213-00100007
  Közlemény: a rendelés száma
  Utaláskor ügyeljen arra, hogy a rendelésszámot az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel, a beazonosíthatóság érdekében.
  Az e-könyvek letölthetőségét a befizetés jóváírását követően tesszük lehetővé Vásárló részére.
 2. Bankkártyás fizetés: az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg, az alábbi típusú kártyatulajdonosok számára lehetséges: MasterCard, Visa, Visa Electron.
  A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe Payments Europe, Ltd. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.
 3. Stripe-al történő fizetés.
  Gesztenye Kft a vásárlásról számlát állít ki. Elektronikus könyv és nyomtatott könyvek vásárlása esetén az elektronikus számlát a Vásárlónak a vásárlás során megadott elektronikus levelezési címre történő kézbesítés útján küldi meg.
  Amennyiben a Vásárló elektronikus, vagy nyomtatott könyv vásárlása esetén papír alapú számlát igényel a vásárlásról, úgy erre vonatkozó kérését írásban jelezheti a Gesztenye Kft-nek. Gesztenye Kft a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles a számlát a Vásárló levelezési címére postai úton megküldeni.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
A megvásárolt termékek személyes átvételére nincs lehetőség.
A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról a Webáruház felületén a termék kosárba tétele után a pénztár fülre kattintva tájékozódhat.
A Webáruházban megrendelt terméket a Gesztenye Kft a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen köteles teljesíteni.
A kiszállítás várható ideje 2-5 munkanap. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy a Gesztenye Kft erről a Vásárlót e-mailben értesíti.
ELÁLLÁS JOGA
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36-70-433-3506) e-mailben (info@soldierbooks.com) illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni. Vásárló e-könyv vásárlása esetén nem élhet az elállási jog lehetőségével, miután az elektronikus könyv file
letöltése megtörtént.

PANASZOK KEZELÉSE
A Vásárló panaszát az info@soldierbooks.com elektronikus címen nyújthatja be Gesztenye Kft részére. Gesztenye Kft a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Gesztenye Kft elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A Gesztenye Kft-vel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közötti megállapodással, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Amennyiben Vásárló a https://soldierbooks.com oldalon vásárolt e-könyvet bármilyen nyilvános internetes felületre feltölti, az az 1999. évi LXXVI. törvénybe ütköző engedély nélküli többszörözésnek minősül, amiért a Vásárló a felelős. Gesztenye Kft jogosult a tudomására jutott jogsértés miatt a Vásárló ellen eljárást kezdeményezni, és megtagadni a Vásárlónak további vásárlási szándékát. A Gesztenye Kft szintén jogosult a jogsértő Vásárló adatait, az eljáró szerveknek, az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadni.

A jelen ÁSZF 2022. 10. 01. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Joe Soldier

Joe Soldier

Szia, a nevem Katona József, én vagyok Joe Soldier. Szeretném, ha minél több ember olvasna könyvet, még olyanok is, akik eddig nem szerettek olvasni. Hiszem, hogy a könyvek és az olvasás jobbá, izgalmasabbá varázsolják a világunkat. Számomra ez nem munka, ez szenvedély. Azoknak tudom ajánlani a könyveimet, akik igazán szeretnek olvasni és keresik a spirituális könyveket, szeretik a spiritualitást. illetve szeretik a jó regényeket. Ha már tudtam számodra szerezni pár perc örömteli pillanatot, akkor megérte. Köszönöm, hogy itt vagy és követsz engem.
Egyéb cikkek

Olvass többet!