Soldier Books logó - Joe Soldier író

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem
Amikor a soldierbooks.com szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját
adatait is átadja. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző
típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül
átadásra. Az Ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa és
üzemeltetője törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi
előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan
szabályait követve.

Adatvédelmi irányelvek
A soldierbooks.com – személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos
alapjog alapján – a felhasználók adatainak védelmét minden
alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt
tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak
feltárásáról és felhasználásáról.

Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó
közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím,
azonosító jel, email cím.

Nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ – a felhasználó
belegyezése nélkül -, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt
érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben
megőrizzük, és mindent megteszünk szerkesztőségi, marketing és
technikai részről is az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink
személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.
A soldierbooks.com kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat
kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások
készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A
kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett
alkalmazottai (és a könyvelő) ismerhetik meg, azokat a soldierbooks.hu
harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó által megadott
személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a
Felhasználó kérése esetén a soldierbooks.com az adatbázisából törli.

A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó a
soldierbooks.com szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja
a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. A
Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését
az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely
sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül
bírósághoz fordulhat.

A soldierbooks.com a Felhasználó kérésére a soldierbooks.com által
kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a
Felhasználó kérésére módosítja.

A regisztrációval, üzenetküldéssel, feliratkozással a felhasználó
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait az Üzemeltető
az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és
közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. A soldierbooks.com a
felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek
azokat nem adja át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is,
hogy a soldierbooks.com a felhasználó e-mail címét felhasználva a
felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl.
hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés
módszerével történő reklám közléshez a portálon való regisztrációval
kifejezetten hozzájárul.

A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás,
közvetlen megkeresés módszerével történő reklámközlés
vonatkozásában adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes,
valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk
birtokában adja meg.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát
bármikor korlátozás és indokolás nélkül az Üzemeltetővel írásban közölve
visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a
felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül
közlésre.

Technikai tudnivalók
A Felhasználó a soldierbooks.com szolgáltatásainak igénybevételével
hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan
idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni
személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll
tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási
feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével
forduljon hozzánk bizalommal!

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője:
Név: Gesztenye Kft
Cím: 2761 Csomád, Kossuth Lajos út 47.
Adószám: 27311585-2-13
Telefonszám: 06-70-433-3506
Email: info@soldierbooks.com
Az oldal webfejlesztője:
Asztalos Péter E.V.
Cím: 1191. Budapest, Ady Endre út 70. II./5.
Tel.: +36302101635
Email: info@weblapmentor.hu
Nyilvántartási szám: 55485902
Adószáma: 56794296-1-43

Joe Soldier

Joe Soldier

Szia, a nevem Katona József, én vagyok Joe Soldier. Szeretném, ha minél több ember olvasna könyvet, még olyanok is, akik eddig nem szerettek olvasni. Hiszem, hogy a könyvek és az olvasás jobbá, izgalmasabbá varázsolják a világunkat. Számomra ez nem munka, ez szenvedély. Azoknak tudom ajánlani a könyveimet, akik igazán szeretnek olvasni és keresik a spirituális könyveket, szeretik a spiritualitást. illetve szeretik a jó regényeket. Ha már tudtam számodra szerezni pár perc örömteli pillanatot, akkor megérte. Köszönöm, hogy itt vagy és követsz engem.
Egyéb cikkek

Olvass többet!